Giải pháp quản lý phòng tập Gym - Yoga

1. Hệ thống quản lý phòng tập Gym - Yoga
Hệ thống quản lý phòng tập với các chức năng như sau :

Lấy dấu vân tay hoặc đăng ký thẻ ra vào cho từng học viên:
Vân tay hoặc thẻ là căn cứ để xác định người vào phòng tập có được quyền vào hoặc khu vực (VIP) vào hay không.Việc lấy dấu vân tay/ thẻ áp dụng cho tất cả nhân viên và học viên. Mỗi người có thể đăng ký tối đa 10 vân tay tùy ý, mỗi ngón sẽ lấy mẫu 3 lần . Việc dùng thẻ thì chỉ việc đăng ký vào phần mềm và phát thẻ cho thành viên.

Cấp phát quyền vào phòng tập 
Sau khi lấy dấu vân tay (thẻ) xong thì người quản trị phần mềm sẽ cấp quyền cho người đó vào phòng tập. Có 2 phương án cấp quyền :


 

- Cấp quyền cho những người đăng ký theo tháng/quý/năm : Trường hợp này thì phần mềm sẽ cấp quyền cho người đó được vào phòng tập trong khoảng thời gian trên

- Cấp quyền cho những người không thường xuyên : Trường hợp này ta dùng thẻ để cấp phát luôn. Việc dùng vân tay sẽ bất tiện vì phải lấy dấu vân tay.

Lưu ý: Tùy từng thiết bị và gói phần mềm quản lý phòng tập Gym sẽ có những tính năng chuyên sâu như chỉ cho phép bơi trong những khoảng thời gian được định nghĩa VD như bơi từ 14h-> 17h, ngoài khung giờ trên khi quẹt sẽ không được vào cửa.

Hệ thống báo cáo:
Hệ thống báo cáo xuất ra đầy đủ chi tiết, quản lý những vấn đề như số lượng người bơi trong khoảng thời gian, tổng số tiền thu được trong khoảng thời gian ...

 


 

2. Cấu trúc của hệ thống quản lý phòng tập áp dụng công nghệ nhân dạng dữ liệu tự động AUTO-ID:

♦ Thực hiện áp dụng lấy dấu vân tay, thẻ
Yếu tố cốt lõi nhất trong việc ứng dụng công nghệ Auto-ID trong việc tự động hóa quản lý phòng tập chính là áp dụng thẻ RFID hoặc vân tay xác thực cho từng đối tượng quản lý (người đến tập). Quá trình này được thực hiện như sau: 
 Khi người đến phòng tập đăng ký , bộ phận tiếp nhận sẽ căn cứ vào họ tên người này, kiểm tra trong hệ thống đã có chưa, nếu chưa sẽ cấp cho một số ID bằng thẻ hoặc lấy dấu vân tay. Việc đánh số User ID hoặc vân tay phải được quy định thống nhất, tránh trùng lặp

 


Đánh giá, xem xét và ghi nhận dữ liệu 
Thông qua việc thực hiện công việc này, dữ liệu về khách hàng mới, dữ liệu quẹt thẻ sẽ được cập nhật vào hệ thống máy tính thông qua các thiết bị thu thập dữ liệu tự động- máy quẹt thẻ. Phần mềm quản lý phòng tập cài trên máy tính kết hợp với thiết bị kỹ thuật sẽ trợ giúp rất lớn cho mọi hoạt động quản lý, loại bỏ việc ghi chép giấy tờ phiền phức, nhanh chóng báo cáo tình hình vận hành của phòng tập, tự động ghi chép tất cả các giao dịch vào ra của hoạt động trong phòng tập.
Có thể dùng một trong những thiết bị, hoặc kết hợp những loại sau:
- Thiết bị kiểm soát bằng vân tay

- Thiết bị kiểm soát bằng vân tay kết hợp thẻ:
- Thiết bị kiểm soát bằng thẻ
Chức năng: 
Đọc vân tay hoặc đọc thẻ kết hợp truyền trực tiếp số liệu về máy tính.
Dùng phần mềm quản lý phòng tập và thiết bị đọc thẻ sẽ cho nhà quản lý biết được tình hình vào , ra của phòng tập,  đưa ra các báo cáo quản lý khác hỗ trợ quá trình cân đối điều chỉnh giá vé, chính sách, ....

 

Quản lý người sử dụng phần mềm ( Thêm sửa xóa và phân quyền người dùng)

- Mỗi người được cấp 1 tài khoản và mật khẩu (có thể tự thay đổi) để đăng nhập vào phần mềm có chức năng, quyền hạn khác nhau

 - Tài khoản quản trị (admin) phân quyền sử dụng cho từng người sử dụng theo chức 


Thiết lập thông tin môn tập

- Yoga, Erobic, nâng tạ, múa bụng,….

Thiết lập các gói tập và chi phí

- Vé lẻ: tập theo từng lần đăng ký ngắn hạn

- Vé tháng: 01, 02,03,…. 

- Có thể tùy chọn tuần tập 4 buổi /tuần, 7 buổi/tuần hoặc mỗi ngày chỉ được tập theo số lần qui định,… 

- Tập theo số buổi trong khoản thời gian: 30 buổi khoản 75 ngày ,.. 

- Đăng ký theo số lần tập luyện,mỗi lần tập hệ thống sẽ đếm ghi nhận và thông báo số lầ


Quản lý nhân viên và học viên

- Nhập thông tin khách hàng: họ tên, ngày sinh,địa chỉ, số điện thoại, email, 

- Đăng ký Hình Ảnh thông qua webcame trực tiếp, hoặc hình đã có Đăng ký gói tập luyện, nhập ngày bắt kết thúc, giờ tập, tự động tính ngày


Quản lý thông tin huấn luyện viên

- Quản lý danh sách huấn luyện viên, hợp đồng PT số buổi đăng ký PT, số buổi đã tập, số buổi còn lại. 

- Khách hàng có thể đăng ký tập luyện với huấn luyện viên


Quản lý doanh thu

- Lập chứng từ thu phí khi khách hàng đăng ký mới hoặc gia hạn. 

- Quản lý doanh thu bán hàng, sản phẩm, dịch vụ


Kiểm soát vào, ra

- Ghi nhận tình hình tập luyện và đồng thời thông báo hạn đăng ký 

- Nếu khách hàng hết hạn hoặc sắp hết hạn hệ thống sẽ báo
 


Báo cáo doanh thu

- Thống kê doanh thu theo thời gian từ ngày đến ngày

- Thống kê doanh thu theo nhân viên kinh doanh


Thống kê vào, ra

- Thống kê chi tiết khách hàng tập luyện


Thống kê danh sách khách hàng hết hạn

- Hiển thị bằng hình ảnh những khách hàng đã hết hạn hoặc sắp hết hạn


Thông kê danh sách khách hàng đăng ký mới, gia hạn thẻ

- Hiển thị danh sách khách hàng đăng ký mới hay gia hạn theo thời gian từ ngày đến ngày.


Thống kê danh sách khách hàng theo ngày sinh nhật

- Để chúc mừng sinh nhật khách hàng


Báo cáo gia hạn thẻ

- Thông kê danh sách khách hàng gia hạn


Thống kê chi tiết chỉnh sửa thông tin khách hàng

- Để kiểm soát chặt chẽ quá trình thao tác cũng như tránh thất thoát, hệ thống sẽ ghi lại tất cả thao tác nhân viên khi sửa gói đăng ký, gia hạn thẻ, phiếu thu tiền,…


Thống kê danh sách công nợ

- Hiển thị danh sách khách hàng còn nơ chưa thanh toán

Các giải pháp khác