Remove Serial đầu ghi Hikvision ra khỏi tài khoàn Hik-Connect

Bạn đang gặp lỗi khi thêm camera IP hikvision, đầu ghi HIKVision vào tài khoản HIK-Connect và bạn nhận được thông báo lỗi:...
Lỗi hệ thống. Thiết bị được thêm bởi người dùng khác.
Operation failed. The device is added by other users.

Các tin khác