Chức năng chuẩn của phần mềm bãi giữ xe

 

CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM GIỮ XE THÔNG MINH

Chức năng quản lý nhân sự:

Chức năng quản lý doanh thu:

-          Tạo mới danh sách nhân sự

-          Điều chỉnh thông tin nhân sự

-          Tra cứu thông tin nhân sự

-          Chức năng thống kê doanh thu.

-          Chức năng thống kê lưu lượng - mật độ xe.

-          Chức năng điều chỉnh công thức tính tiền.

Chức năng quản lý vé xe:

Chức năng quản lý vé tháng:

-          Chức năng dò tìm xe.

-          Chức năng nhận dạng thẻ xe.

-          Chức năng xóa vé rác.

-          Tạo mới thông tin vé tháng.

-          Điều chỉnh thông tin vé tháng.

-          Tra cứu thông tin vé tháng.

Chức năng quản trị hệ thống:

Chức năng quét nhận dạng biển số xe.

-          Loại hình hoạt động ( mã vạch, thẻ      chip).                                                              

-          Chức năng phân quyền cho người dùng.    

-          Chức năng tạo, sửa, xóa user.

-          Chức năng nhập số xe bằng bàn phím, tự động

-          Chức năng phân loại xe, chống trùng số xe

-          Chức năng đăng nhập - đăng xuất phần mềm.

Chức năng phân quyền dành cho người dùng.

Chức năng chạy trên mạng nội bộ ( mạng lan ).

-          Quyền quản trị ( admin ).

-          Quyền user ( chỉ có chức năng sử dụng )                                

-          Chức năng hoạt động cục bộ ( 01 máy )

-          Chức năng hoạt động trong mạng Lan - Server

Chức năng chấm công, quản lý nhân viên.

Chức năng tìm kiếm 

-          Chức năng chấm công nhân viên

-          Chức năng tính lương nhân viên.

-          Chức năng quản lý nhân viên.

-          Chức năng tìm kiếm theo ID thẻ.

-          Chức năng tìm kiếm theo biển số xe.

Chức năng cảnh báo động tự động:

Chức năng quản lý dữ liệu:

-          Cảnh báo gian lận xe.

-          Cảnh báo sắp hết chỗ, đầy chỗ.

-          Chức năng sao lưu, inport - export dữ liệu.

-          Chức năng xóa hình ảnh, dữ liệu rác.

-          Chức năng bảo mật dữ liệu.

Chức năng điều chình hệ thống phần mềm:

Gia công phần mềm

-          Chức năng thay đổi: vào => ra và ngược lại.

-          Chức năng điều chỉnh vào - ra chung

-          Chức năng điều chỉnh vào - ra riêng.

Công ty chúng tôi hiện có nhận gia công phần mềm riêng biệt cho từng công trình có nhu cầu riêng

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh

DĐ: 0934 112 887

Các tin khác