Giải pháp chấm công cho chuỗi nhà hàng - Cửa hàng đa chi nhánh

     Đặc thù của nhóm khách hàng này bao gồm các đặc điểm của nhóm công ty bán lẻ và nhóm công ty có nhiều chi nhánh. Giải pháp chấm công cho các chuỗi nhà hàng- cafe phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
     Các ca làm việc linh động, được quản lý bởi các cửa hàng trưởng. Việc nhập thông tin ca làm việc phải rất đơn giản, thậm chí phải phù hợp với những người rất bận rộn và không quen làm việc với máy tính 

 

 
     Phần mềm phải có khả năng phân tích ca làm việc và tính toán giờ công tự động
     Đồng bộ hóa hệ thống ở tất cả các chi nhánh, để các nhân viên ở tất cả các chi nhánh có thể cùng chấm công (đặc biệt là các nhân viên làm việc lưu chuyển, như nhân viên giao nhận..) 
     Tự động lấy dữ liệu, dữ liệu phải được tự động lấy để giúp văn phòng tổng có dữ liệu theo thời gian thực
     Có thể đồng bộ với hệ thống kiểm soát ra vào trong các kho... và rất nhiều những yêu cầu khác

Các giải pháp khác